ODM6

اگر می خواهید جوان بمانید و از پیری زودرس در امان باشید بهتر است به فرزندآوری فکر کنید و با باردارشدن به طول عمر خود بیافزایید چون موجب کم شدن فرآیند پیری شما خواهد شد

به نظر شما میان تعداد فرزندان و پیری مادران ارتباطی وجود دارد؟ فکر می کنید کدام دسته از زنان دیرتر پیر می شوند؟ آنهایی که بارداری های  بیشتری را تجربه کرده اند یا افرادی که تنها یک بار این دوران را پشت سر گذاشته اند؟

 احتمالاً شما با شنیدن این خبر که داشتن فرزندان بیشتر روند پیری زنان را آهسته می کند متعجب می شوید؛ ولی حقیقت این است که نتایج آخرین مطالعات  انجام شده می گوید: یکی از راه های جوان ماندن فرزندآوری بیشتر است. در واقع، تغییراتی که در حین دوران بارداری در بدن زنان رخ می دهد موجب کاهش سرعت پیری بیولوژیکی آنها می شود.

بر مبنای آنچه به دست آمده است، سرعت کاهش طول  تلومرها در زنانی بارداری های بیشتری داشته اند کاهش پیدا می کند و در طرف مقابل میزان هورمون استروژن در بدن آنها به شکل چشم گیری افزایش می یابد. از آنجایی که استروژن ها به صورت ذاتی خاصیت آنتی اکسیدانی دارند، محافظی بسیار قوی برابر کاهش طول تلومرها به حساب می آیند. البته نمی توان از این نکته غافل شد که شرایط جغرافیایی و محیطی بر این روند تأثیرگذار هستند. به همین علت، زنانی که در مناطقی با آب و هوای بهتر و آلودگی کم تر زندگی می کنند شانس بیشتری دارند که به وسیله بارداری های بیشتر پیری بیولوژیکی خود را به تأخیر بیاندازند.

تأکید بر این نکته ضروری است که حمایت های اجتماعی پس از بارداری نیز یکی از عوامل مهم در جوانی یا پیری زیستی مادران محسوب می شود. زنانی که از پشتیبانی خانواده، دوستان و گروه های مشاوره ای در حین و پس از بارداری مطمئن هستند طبیعتاً از لحاظ جسمی و روحی در شرایط باثباتی بیشتر و سالم تر هستند. این امر به شکلی مستقیم با زمان ظهور نشانه های پیری در آنها ارتباط پیدا می کند.بنابراین، بارداری به دلیل تمامی تغییرات هورمونی که به دنبال دارد می تواند مانع پیری زودرس زنان شود، به شرط آنکه باقی شرایط اجتماعی و محیطی نیز برای آنها فراهم باشد.

منبع scienceworldreport