يك شركت چسب هايي را وارد بازار كرده كه به طور اتوماتيك دارو راوارد بدن فرد مي كنند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، اين چسب هاي الكتريكي داراي هزاران سوزن ريز هستند كه ماده دارويي را وارد بدن مي كنند و بيمار مي تواند خود به تنهايي اين تزريق دارو را بدون هيچ دردي انجام دهد.
بنابراين گزارش، اين چسب دارو را به طور مستقيم زير پوست بيمار وارد مي كند.
اين گزارش مي افزايد، اين چسب ديجيتالي حاوي 14 هزار ميكروسوزن در هر سانتي متر مربع است و چندين ميكروتراشه دوز داروي تزريقي مورد نياز را تعيين مي كند.
به گفته متخصصان اچ پي سيستم هاي امنيتي از استفاده نادرست از اين چسب ها جلوگيري مي كند و بزودي اين چسب ها جاي آمپول را براي تزريق دارو مي گيرند.