sargije

بیماری منیه نوعی سرگیجه است که به صورت دوره ای برای فرد رخ می دهد. علت اصلی این بیماری سردی سر است. طب سنتی درمان بسیار خوبی برای این بیماری ارائه داده است که مدت زمان درمان این بیماری 40 الی 120 روز تخمین زده شده است. با ما همراه باشید.

 درمان : طول درمان ۴۰ تا ۱۲۰روز

الف ) استشمام عطر گرم (مریم ـ یاس ـ محمدی) در موقع خواب

ب ) روغن مالی ملاج سر شبها با روغن کنجد (۱۴ تا ۴۰ روز)

ج ) خوردن هفته ای ۲ الی ۳ وعده فسنجان بادام ( نصف بادام و نصف گردو )

د )بادکش کتف روی کتف ۱۴ مرحله یک روز در میان

*توجه :در زمان سرگیجه بادکش بسیار کمک کننده است.

ه ) اگر زن باشد خوردن  روزی ۱ لیوان عرق رازیانه (۱۲۰ شب)

و ) ترک یا کاهش جدی سردیجات مخصوصا لبنیات ـ گوجه و خیار  

ی ) خوردن هفته ای ۲ تا ۳ وعده ارده با شیره انگور به عنوان صبحانه

* توجه : آنقدر این کارها انجام شود تا طبع بدن گرم گردد .