indirect_ophthalmoscopythu

افتالموسکوپ غیرمستقیم ابزاری است که معمولا بوسیله افتالمولوژیست مورد استفاده قرار می گیرد. آن یک نور شدید و درخشان تولید می کند. منبع نور در پشت یک جفت عدسی دو چشمی قرار می دهد. افتالموسکوپ همراه با یک عدسی دستی 20 دیوپتری مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله معاینه کننده را قادر می سازد تا قسمتهای بیشتری از شبکیه را مشاهده کند. اگر چه این ابزار قابلیت بزرگنمایی ندارد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد