دانشمندان سوئيسي در سال 86 يك واكسن نانوذره‌يي توليد كرده‌اند كه مي‌تواند تركيبات واكسن را به گونه‌اي موثرتر وارد بدن كرده و در عين حال كه عوارض جانبي بسيار كمتري دارد، هزينه آن نيز كمتر است.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، محققان بيومهندسي در دانشكده پلي تكنيك فدرال لائوسان اظهار داشتند كه با اين نانو واكسن جديد مي‌توان امكان واكسينه كردن افراد در برابر بيماري‌هايي چون هپاتيت و مالاريا را تنها با يك تزريق و با هزينه فقط يك دلار براي يك روز فراهم كرد.
واكسن نانوذره‌يي توسط دكتر جف هوبل، دكتر ملودي سوآرتز و دانشجوي دكتري ساي ردي توليد شده است.
سوآرتز در اين زمينه گفت: اگر همانگونه كه ما اميدوار هستيم اين تكنيك واكسينه كردن بتواند مصونيت پايدار تنها با يك تزريق و با هزينه اندك و البته بدون عوارض جانبي سمي ايجاد كند، مي‌تواند تاثير واقعي و چشمگير روي بهداشت عمومي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در خود كشور سوئيس داشته باشد.
وي افزود: مطالعات بيشتري در اين زمينه موردنياز است اما معتقديم كه اين تكنيك طي پنج سال آينده قابل استفاده خواهد بود.