opto

برای اندازه گیری فشار داخل چشمی (IOP) از تونومتری استفاده می شود در این آزمایش مقدار فشار موردنیاز برای مسطح نمودن یک قسمت کوچک از بخش قدامی کره چشم اندازه گیری می شود. اساس این آزمایش این است که یک چشم نرم، راحت تر از یک چشم سخت، انعطاف می پذیرد. فشار بر حب میلی متر جیوه (mmHg) اندازه گیری می شود. هر چه این معیار بیشتر باشد فشار چشم بالاتر و هر چه کمتر باشد فشار چشم پایین تر است. سه نوع رایج تونومتر عبارتند از: کنگره ای، تسطیحی و غیرتماسی. این پروسجر، غیر تهاجمی و معمولا بدون درد است. قبلاز تونومتری از یک قطره بیحس کننده موضعی چشم در ساک تحتانی ملتحمه استفاده می شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد