images

بدفهمی و سوء تعبیر درباره وضعیت کوری توسط افراد بینا موجب احساس ترحم، حفاظت شدید و بیش از حد رد بیماران، ناراحتی و دشواری، ترس و دگرگونی آنها می شود. بدفهمی های در مورد کوری متفاوت هستند. بعنوان مثال افراد بینا ممکن است معتقد باشند که افراد نابینا در شان و رتبه پایین تری قرار دارند نقصان های کلی دارند قدرت بینایی آنها از بین رفته است و زندگی ناخوشایندی دارند.
تعریف کوری قانونی این سوء تعبیرها را روشن نمی کند زیرا درجات نقصان بینایی را مشخص نمی نماید. در چنین شرایطی به جای واژه کوری از عبارات زیر استفاده می شود: عدم قدرت بینایی، مشکل بینایی، نقص بینایی، اختلال دید کاهش دید و بینایی نسبی.
این اصطلاحات تعریف خاصی از درجه نابینایی با نقصان عملکردی را تامین نمی کند.
در نتیجه این درک منفی در مورد کوری افراد کور ممکنست واپس زده شوند و یا بالعکس به شدت در صدد جبران مشکل برآیند تا عدم کفایت خود را در مقایسه با دیگران از بین ببرند. محدودیت های توام با کوری تنها نتیجه نقص بینایی نیستند بلکه حاصل بدفهمی و درک منفی جامعه بینایان نیز می باشند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد