پس از تحقيقات اعلام شد كه واكسن HIV هيچ تاثيري بر روي روند اين بيماري ندارد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري هلث نيوز؛ نتايج نشان مي دهد داوطلباني كه واكسن را دريافت كردند و آنهايي كه پلاسبوي آن را دريافت كرده بودند هر دوي اين گروه ها علامتي مثل هم داشتند و هيچ گونه تغييري بر روي كاهش ويروس در رگهاي خوني اين افراد ديده نشد.
بنابراين گزارش؛ واكسن HIV هيچ گونه تاثيري دركاهش روند اين بيماري نداشته است.