4008741_378

در ایالات متحده حمایت دولت از نابینایان به شکل قوانین مدنی تامین شده است. بعنوان مثال قانون نوتوانی، قانون حقوق ملی و قانون حمایت از آمریکایی های ناتوان. خدمات دولتی به شرح ذیل می باشند:
کمک مالی و درآمدی از طریق بودجه امنیت اجتماعی ناتوانی و بودجه امنیت حمایتی
بیمه درمانی از طریق برنامه های پزشکی و دارویی
خدمات حمایتی توسط سرویس های نابینایی از قبیل: برنامه های توانبخشی شغلی
این سرویس ها شامل مراکز مشاوره ای، آموزش شغلی، پیدا کردن شغل، مراکز توانبخشی، برنامه های تسهیلاتی و خدمات آموزشی، پزشکی و اجتماعی می باشند.
معافیت از مالیات و تخفیف مالیاتی
برنامه های دپارتمان اختصاصی برای نابینایان و کم بینایان
سرویس های پستی ایالات متحده برای نوشته های بریل و کتاب ها و مقالات بریل، هزینه پستی کمتری را منظور
می نمایند. سازمان های خصوصی مثل خانه روشن نابینایان نیز برنامه های آموزش توانبخشی را اجرا می کنند. سایر سازمان ها از قبیل موسسه آمریکایی کوری، سرویس هایی را برای نابینایان تامین می کند بعنوان مثال چاپ مقالات مختلف درباره نابینایی.
سازمان های بین المللی نظیر آژانس های بین المللی پیشگیری از نابینایی و کنسول جهانی رفاه نابینایان برنامه هایی را به منظور تامین آگاهی عمومی درباره حذف بیماریهای قابل پیشگیری و علاج پذیر که منجر به کوری می شوند، اجرا می نمایند. در پایان این فصل فهرست کاملی از سازمان های ارائه کننده خدمات به افراد نابینا تهیه شده است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد