blindness

درمان طبی و جراحی گلوکوم پیشرفت گلوکوم را به تاخیر می اندازد اما موجب بهبودی آن نمی شود. از آنجا که در دارو درمانی گلوکوم لازم است بیمار تا پایان عمر خود دارو مصرف کند آموزش بیمار اهمیت دارد. ماهیت بیماری و اهمیت مصرف درست رژیم درمانی نیاز به توضیح دارد. به منظور تعیین وجود بیماری های سیستمیک مصرف داروهای سیستمیک و چشمی تاریخچه خانوادگی و مشکلات مربوط به همکاری بیمار با رژیم درمانی لازم است که یک مصاحبه کامل با بیمار انجام شود.
تداخل دارویی بین داروهای کنترل گلوکوم با سایر داروها توضیح داده می شود. بعنوان مثال اثر دیورتیک داروی استازولامید تاثیر دیورتیک داروهای مدر ضد فشار خون را تشدید می کند و می تواند منجر به هیپوکالمی شود. همچنین تاثیر داروهای کنترل گلوکوم بر بینایی نیز باید توضیح داده شود. داروهای مخیوتیک و داروهای مقلد سمپاتیکی موجب اختلال در تمرکز دید می شوند بنابراین باید به بیماران توصیه نمود که هنگام تعامل با محیط جانب احتیاط را رعایت کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از داروهای چشمی و چگونگی جلوگیری از جذب سیستمیک دارو با بستن گوشه داخلی چشم به بخش داروهای چشمی رجوع نمائید. پرستاران در تمام بخش ها با بیماران مبتلا به گلوکوم مواجه می شوند. حتی بیمارانی که بیماری های طویل المدت دارند و گلوکوم در آنها بعنوان یک تشخیص ثانویه مطرح است باید در مورد سطح آگاهی از رژیم درمانی مورد بررسی قرار بگیرند. در مورد نکاتی که لازم است برای بیمار مبتلا به گلوکوم بررسی شود به کادر آموزش مراقبتهای منزل مراجعه نمائید.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد