Cataract

کاهش دقت بینایی مستقیما با شدت کاتاراکت در ارتباط است. شدت کاتاراکت را می توان با استفاده از آزمایشات زیر سنجید: چارت اسنلن برای دقت بینایی، افتالموسکوپی و بیومیکروسکوپ اسلیت لامپ میزان کدورت عدسی چشم، الزاما همیشه با وضعیت عملکردی بیمار مرتبط نیست. بعضی از بیماران علیرغم کاتاراکت بالینی شدید قادرند فعالیت های نرمال روزانه را انجام دهند. اما گروه دیگری از بیماران با وجود داشتن کدورت کمتر در عدسی چشم دقت بینایی کمتری دارند در نتیجه معیار نقص بینایی در آنها بالاتر است.
درمان طبی
درمان غیر جراحی که منجر به بهبود کاتاراکت شود وجود ندارد. در مطالعات اخیر در مورد روشهای جلوگیری از پیشرفت کاتاراکت تحقیقاتی صورت گرفته که مصرف ویتامین C و سایر آنتی اکسیدان ها را مفید گزارش کرده است (مثل بتاکاروتن و ویتامین E) در مراحلاولیه کاتاراکت، استفاده از عینک، لنزهای تماسی، عدسی های دوکانونی قوی یا عدسی های دارای بزرگنمایی ممکن است موجب بهبود بینایی شوند. کاهش درخشش نور از طریق استفاده از نورهای مخصوص و قرار دادن نور در وضعیت های مناسب می تواند مطالعه را برای این بیماران تسهیل نماید. داروهای گشاد کننده مردمک (میدریاتیک ها) که رسیدن نور را به شبکیه میسر می سازند استفاده کوتاه مدتی دارند. اما این داروها درخشش نور را افزایش می دهند

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد