eye-doctor-pochi-huang

از اواخر سال 1800 تا سال 1970 روش انتخابی برای خارج کردن کاتاراکت، ICCE بود. عدسی بطور کامل خارج می شد (هسته، کورتکس و کپسول) و برای بستن برش از بیخه های بسیار ظریفی استفاده می شد.
ICCE امروزه استفاده چندانی ندارد اما در صورتی که نیاز به خارج کردن تمام قسمت های عدسی وجود داشته باشد (مانند کاتاراکت توام با جابجایی عدسی) از این عمل استفاده می شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد