Optometrist examines the eyes of a young man patient with a tonometer.

برای پیشگیری از اصطکاک یا ضربه تصادفی به چشم بیمار باید تا 24 ساعت بعد از عمل از روکش های محافظتی چشم استفاده کند. سپس به مدت 4-1 هفته در طی روز از عینک و در شب از صفحه های محافظ فلزی استفاده می کند. پرستار نحوه استفاده و مراقبت از روکش محافظتی را به بیمار و خانواده اش آموزش می دهد. در روزها هنگام خروج از منزل از عینک آفتابی استفاده می شود زیرا چشم عمل شده نسبت به نور خورشید حساس است. ترشح جزیی صبحگاهی از چشم قرمزی مختصر و احساس خارش تا چند روز طبیعی هستند. ممکن است برای پاک کردن ترشحات چشم از یک دستمال تمیز و مرطوب استفاده شود جراحی کاتاراکت، خطر کنده شدن شبکیه را افزایش می دهد. بیمار باید در صورت بروز علائم زیر به جراح اطلاع دهد: دیدن نقطه های کوچک در، میدان بینایی، نورهای درخشان، کاهش دید، درد و افزایش قرمزی چشم.
مراقبت مداوم
پس از اولین ویزیت چشم پزشک پانسمان محافظتی چشم را بر می دارد بیماران ممکن است چند روز تا چند هفته دچار تیرگی دید باشند. بخیه هایی که در چشم باقی می ماند موجب تغییر در انحنای قرنیه می شوند و در نتیجه بطور موقتی سبب تیرگی دید و آستیگماتیسم می شوند. با التیام چشم بینایی نیز بتدریج بهبود می یابد.
بیمارانی که IOL دارند سرعتر از بیمارانی که عینک آفاکیک یا لنز تماسی دارند بهبودی دید پیدا می کنند. وقتی که چشم بطور کامل التیام یافت و معمولا پس از 12-6 هفته بینایی تثبیت می شود در این زمان می توان وسیله نهایی مورد نیاز جهت اصلاح دید را تجویز نمود. معولا نزدیک بینی یا دوربینی باقیمانده نیاز به اصلاح دارند. با پیشرفت مداوم در جراحی کاتاراکت (برش کوچک برای کاهش آستیگماتیسم پس از عمل و بهبود در طرح IOL) هدف از جراحی کاتاراکت، از تامین BCVA به طرف تامین یک دید عالی برای فواصل دور تمایل پیدا کرده است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد