Cataracts

پس از اولین ویزیت چشم پزشک پانسمان محافظتی چشم را بر می دارد بیماران ممکن است چند روز تا چند هفته دچار تیرگی دید باشند. بخیه هایی که در چشم باقی می ماند موجب تغییر در انحنای قرنیه می شوند و در نتیجه بطور موقتی سبب تیرگی دید و آستیگماتیسم می شوند. با التیام چشم بینایی نیز بتدریج بهبود می یابد.
بیمارانی که IOL دارند سرعتر از بیمارانی که عینک آفاکیک یا لنز تماسی دارند بهبودی دید پیدا می کنند. وقتی که چشم بطور کامل التیام یافت و معمولا پس از 12-6 هفته بینایی تثبیت می شود در این زمان می توان وسیله نهایی مورد نیاز جهت اصلاح دید را تجویز نمود. معولا نزدیک بینی یا دوربینی باقیمانده نیاز به اصلاح دارند. با پیشرفت مداوم در جراحی کاتاراکت (برش کوچک برای کاهش آستیگماتیسم پس از عمل و بهبود در طرح IOL) هدف از جراحی کاتاراکت، از تامین BCVA به طرف تامین یک دید عالی برای فواصل دور تمایل پیدا کرده است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد