homyo

یکی از روش های درمانی که به تازگی وارد ایران شده است ، طب هومیوپاتی می باشد. این طب قدمتی 200 ساله دارد و در حدود 15 سال است که وارد ایران شده. می توان گفت اولین بار این طب در کشور آلمان به کار گرفته شد. اما این طب چیست ؟ نحوه ی درمان آن چگونه است؟ از چه دارو هایی برای بهبود بیمار استفاده می شود؟

2-  این طب چگونه به ما کمک میکند؟

در این طب با استفاده از خواص درمانی گیاهان و مواد معدنی در مقادیر بسیار ناچیز به مکانیسم دفاعی در سطح جسمی و روحی – روانی کمک میشود تا بدن به خودی خود بر تمام بیماریها غلبه کند. شاید از این نظر هومیوپاتی را بتوان مشابه واکسیناسیون در طب رایج در نظر گرفت اما یک واکسیناسیون در سطح بسیار وسیع و عمومی.

3-  چه افرادی میتوانند برای درمان از این طب استفاده کنند؟

تقریباً تمام افراد با بیماریهای جزئی و یا کلی چه حاد و چه مزمن میتوانند از این طب استفاده کنند و میتوان گفت غالب این افراد میتوانند درمان ریشه ای را تجربه کنند. در ضمن از جنین و نوزاد گرفته تا افراد سالخورده و مادران باردار میتوانند بدون نگرانی از عارضه جانبی داروها از طب هومیوپاتی استفاده کنند.

4-  منشأ داروهای این طب چیست و چگونه تهیه میشوند؟

داروهای هومیوپاتی دو منبع عمده دارند یکی عصاره گیاهان شفابخش است و دیگری مواد معدنی ساده و یا مرکب موجود در طبیعت. این مواد در طی فرایند ساخت داروهای هومیوپاتی تخلیص و تواندهی شده و از مقادیر بسیار اندک آنها جهت ایجاد خواص درمانی قدرتمند استفاده میشود.

5- داروهای این طب به چه شکل قابل استفاده است؟

این داروها بصورت محلولی از آب مقطر و یا در موارد نادر بصورت قرص مورد استفاده قرار میگیرند که فرم مایع از بسیاری جهات به قرص مزیت دارد.

6-  آیا افرادی که داروهای شیمیایی استفاده میکنند میتوانند بدون قطع آنها از این طب بهره مند شوند؟

این افراد میتوانند همزمان داروهای هومیوپاتی را با داروهای طب رایج بدون نگرانی از تداخل اثر آنها استفاده کنند و به مرور زمان با بهبود وضع سلامتی طبق نظر پزشک هومیوپات، میزان مصرف داروهای طب رایج را کاهش دهند و یا در صورت امکان قطع کنند.

7- آیا تلقین و یا اعتقاد داشتن به این طب در نتیجه گرفتن از درمان تأثیر دارد؟

به هیچ عنوان تلقین و یا اعتقاد داشتن به هومیوپاتی اساس درمان در این طب نیست بطور مثال دامپزشکی هومیوپاتی سالهاست که بطور مؤثر عمل میکند و حیوانات هیچکدام تلقین پذیر نیستند.

8- درمان در این طب چقدر طول میکشد؟

بسته به طول دوره ابتلاء، میزان مصرف داروهای طب رایج، عمق بیماری و همچنین زمینههای توارثی (ژنتیکی)، طول درمان متفاوت است و در هیچ دو نفری حتی با وجود یکسان بودن نوع بیماری در طب رایج، طول دوره درمان یکسان نخواهد بود.

9- جایگاه این طب در دنیا چیست؟

سازمان بهداشت جهانی این طب را به رسمیت شناخته و از آن به عنوان یکی از شایعترین و مؤثرترین شیوه های درمانی جایگزین بدون عارضه جانبی که مبتنی بر تقویت مکانیسم دفاعی میباشد، نامبرده است. و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته همچون انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا، امریکا، هند و … بسیار شایع است.

10- آیا در ایران به رسمیت شناخته شده است؟

در بهمن ماه سال 1377 این طب در ایران توسط وزارت بهداشت و درمان به رسمیت شناخته شد و از آن به عنوان یک طب مکمل مؤثر نامبرده شده است.

11- چرا این طب در ایران کمتر شناخته شده است؟

نظر به اینکه یک فرد با تمام بیماریها تنها به یک پزشک هومیوپات مراجعه میکند لذا توسعه این طب برای سایر پزشکان و متخصصین و کارخانجات ساخت داروهای طب رایج سبب رقابت اقتصادی تنگاتنگی شده است و چنین رقبای سرسختی اجازه گسترش آن را نمیدهند و متأسفانه در برخی موارد حتی با شایعات نادرست سعی در تضعیف وجهه هومیوپاتی در اذهان عمومی دارند و از طرف دیگر دخالت افراد غیر متخصص در امر درمان سبب دلسردی برخی بیماران از این طب شده است.