عضو هیات مدیره انجمن ام اس ایران، مشکل اساسی بیماران مبتلا به ام اس را، دارو خواند و گفت: شرایط دسترسی آسان بیمار به دارو، از مهم ترین مسائلی است که در روند کنترل و درمان بیماری، می بایست مورد توجه قرار بگیرد.
فاطمه نیا، در گفتگو با مهر، اظهار داشت: باید دیوار فاصله بین بیمار و جامعه برداشته شود. این مشکلی است که باعث شده بیمار به ویژه بیماران خاص، از حضور در اجتماع امتناع کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه جامعه هنوز با بیماران کنار نیامده و همین مسئله تا حدود زیادی، مانع از حل مشکلات اجتماعی بیماران شده است.

عضو هیئت موسس انجمن ام اس ایران، در خصوص تفاوت شرایط بیماران در داخل و خارج از کشور افزود: وضعیت بیماران در کشورهای غربی متفاوت از ایران است. در آنجا بیمار به عنوان یک فرد خارج از جامعه محسوب نمی شود و تمامی امکانات مورد نیاز برای بیماران فراهم است.

وی؛ مشکل اساسی بیماران ام اس را دارو دانست و گفت: این بیماران نیاز دارند که از سوی خانواده حمایت شوند و خانواده ها نیز توقع دارند که دولت به یاری بیماران خاص بشتابد و شرایط یک زندگی آسان و بدون مشکل را برای آنان فراهم کند.

عضو هیات مدیره انجمن ام اس ایران تصریح کرد: متاسفانه خیلی از امکانات مورد نیاز برای بیماران، فراهم نیست و این مشکلات و موانع تنها با حمایت دولت، قابل حل است.