Eye-Health-2

بیماران ممکن است حس های زیر را تجربه و گزارش کنند: احساس وجود سایه یا پرده ای که دید یک چشم را دچار مشکل کرده است. دیدن تارهای عنکبوت دیدن نورهای درخشان و خیره کننده یا دیدن نقاط نورانی متعدد به صورت ناگهانی بیماران از درد شکایتی ندارند.
بررسی و یافته های تشخیصی
پس از کاهش دقت بینایی باید دید با استفاده از افتالموسکوپی غیرمستقیم و معاینه سه آینه ای Goldmann، تحت معاینات ته چشم قرار بگیرد. این معاینات مفصل و طولانی مدت هستند و ممکن است ببرای بیمار ایجاد ناراحتی نمایند. اکثر بیماران ناراحتی خود را به صورت نگاه کردن مستقیم به نور خورشید توضیح می دهند. کلیه کندگی ها و تمام باندهای فیبروزی که ممکن است بر روی شبکیه اعمال کشش نمایند و کلیه تغییرات دژنراتیو باید شناسایی شوند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد