images

اگر از گاز بعنوان یک تامپوناد گازی برای مسطح نمودن شبکیه استفاده شده است بیمار ممکن است در وضعیت خاصی قرار داده شود تا حباب های گاز بر روی شبکیه نیرو وارد نمایند. بعضی از بیماران تا چندین روز مجبورند که روی شکم یا پهلو بخوابند. بیماران و اعضاء خانواده آنها باید قبل از عمل از این نیازهای خاص آگاه شوند در این صورت بیمار سعی می کند که حتی الامکان راحت باشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد