img1

در اکثر موارد پروسجرهای وتیورتینال به صورت سرپایی انجام می شوند. بیماران برای پیگیری روز بعد از عمل ویزیت می شوند و بدقت مورد کنترل و بررسی قرار می گیرند. لازم است که علائم و نشانه های افزایش IOP و عفونت پس از عمل به بیماران آموزش داده شود. عوارض بعد از عمل در این بیماران ممکن است شامل موارد زیر باشد:
افزایش  IOP، اندوفتالمیت، پیدایش سایر انواع کنده گی شبکیه، پیدایش کاتاراکت و کاهش تورگور چشم.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد