AcuteBacterialConjunctivitis1

ضربه چشم یکی از علل منجر به نابینایی در میان کودکان و بالغین جوان بخصوص مردان است. شایع ترین انواع صدمات چشمی، شامل آسیب های شغلی (کارخانجات و صنایع) صدمات ورزشی (بیس بال، بسکتبال، ورزش های دارای راکت و مشت زنی)، اسلحه (تفنگ بادی، تفنگ های BB) نزاع، تصادفات رانندگی و جنگ می باشند.
پزشکانی که چشم پزشک نیستند فقط در دو مورد ذیل مداخلات اولیه را انجام می دهند: 1- سوختگی های شیمیایی که نیاز به شستشوی چشم با نرمال سالین یا آب ساده دارند و 2- وارد شدن جسم خارجی در چش که در این صورت شیء خارجی چه بزرگ و چه کوچک نباید از چشم خارج گردد همچنین برای بستن چشم نباید فشاری بر آن اعمال شود. باید با استفاده از یک پک محافظ یا کاپ کاغذی از چشم محافظت نمود. تمام صدمات تروماتیک چشم باید به صورت مناسبی مورد محافظت قرار گیرند.
بررسی و یافته های تشخیصی
یک تاریخچه دقیق از بیمار تامین می شود بخصوص در بیماران با سابقه بیماری چشمی باید در مورد بینایی چشم قبل از آسیب و هرگونه سابقه جراحی چشم اطلاعات کافی کسب شود. سایر جزئیات مربوط به صدمه که به تشخیص و نیاز به انجام آزمایشات بیشتر، کمک می کنند عبارتند از: ماهیت صدمه چشمی (بعنوان مثال ترومای کند یا نافذ) نوع و علت فعالیتی که منجر به آسیب شده است (برای تعیین ماهیت نیروی آسیب زننده چشم) و ناگهانی بودن کاهش دید یا کند و پیشرونده بودن آن.
در مورد سوختگی های شیمیایی چشم لازم است که نوع ماده شیمیایی تعیین و PH آن مشخص شود (در صورتی که نمونه ماده در دسترس باشد) سطح قرنیه از نظر وجود اجسام خارجی زخم و سائیدگی معاینه شده و سپس سایر ساختمان های چشمی مورد معاینه قرار می گیرند. اندازه و شکل مردمک و واکنش آن نسبت به نور در چشم صدمه دیده با چشم سالم مقایسه می شود. حرکات چشم که توانایی چشم را برای حرکت هماهنگ به طرف بالا، پایین، راست و چپ نشان می دهد بررسی می گردد.
درمان فوری
برای صدمات توام با ترشح و آلودگی، شستشوی چشم با نرمال سالین قبل از ارزیابی بیشتر لازم است. در مواردی که کره چشم دچار پارگی شده است استفاده از عوامل فلج کننده عضلات مژگانی (cycloplegic agents) و آنتی بیوتیکهای موضعی ممنوع است زیرا احتمال بروز آثار سمی در بافتهای چشمی وجود دارد.
از دستکاری بیشتر چشم باید خودداری گردد تا وقتی که بیمار تحت بیهوشی عمومی قرار می گیرد آنگاه
آنتی بیوتیک های تزریقی (از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف) شروع می شوند. در صورت لزوم از ضد سم کزار مسکن و ضد تهوع نیز استفاده می شود. (پیشگیری از کزاز برای زخم های تمام ضخامت چشم و پوست، توصیه
می شود). هر نوع داروی موضعی باید استریل باشد (مواد بیحسی و رنگها).

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد