230px-Hypopyon

التهاب مجرای یووآ، یووئیت گفته می شود که می تواند عنبیه اجسام مژگانی و مشیمیه را گرفتار کند. دو نوع یووئیت وجود دارد: گرانولوماتوز و غیر گرانولوماتوز.
شایع ترین نوع یووئیت، نوع غیر گرانولوماتوز است که به صورت حاد با نشانه های زیر ظهور می کند: درد، فتوفوبی و یک الگوی انژکسیون ملتحمه ای بخصوص در اطراف قرنیه. مردمک کوچک یا نامنظم می شود و دید تیره
می گردد ممکن است رسوبات ریزی در سطح خلفی قرنیه و سلول هایی در مایع زلالیه ظاهر شوند. در صورتی که التهاب شدید باشد ممکن است هیپوپیون (تجمع چرک در اطاقک قدامی چشم) نیز بوجود بیاید. بیماری ممکن است یک طرفه یا دو طرفه باشد و یا عود کند. حملات مکرر یووئیت قدامی غیر گرانولوماتوز می تواند موجی سینشی قدامی شود (قسمت محیطی عنبیه به قرنیه می چسبد و جریان خروجی مایع زلالیه را مسدود می کند). پیدایش سینشی خلفی راه خروجی مایع زلالیه را از اطاقک خلفی چشم مسدود می کند. در اثر این دو عارضه گلوکوم ثانویه ایجاد می شود. یکی دیگر از عواقب یووئیت می تواند کاتاراکت باشد.
یووئیت گرانولوماتوز شروع موذیانه تری دارد و می تواند هر قسمتی از مجاری یووآ را درگیر کند. این نوع بیشتر تمایل به مزمن شدن دارد. نشانه هایی مثل درد و فتوفوبی ممکن است خفیف باشند. رسوبات قرنیه ممکن است بزرگ و خاکستری رنگ باشند. بینایی به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می یابد. انژکسیون ملتحمه حالت منتشر دارد و مایع زجاجیه ممکن است دچار کدورت شود. در یووئیت خلفی شدید مانند کوریورتینیت ممکن است خونریزی در شبکیه و مشیمیه اتفاق بیفتد.
درمان
از آنجا که فتوفوبی یک شکایت شاع است بیماران باید هنگام خروج از منزل عینک تیره به چشم بزنند. با ایجاد مدیریاز (گشادی مردمک) می توان به بهترین وجهی از اسپاسم مژگانی و سینشی اجتناب کرد برای این کار معمولا از سیکلوژل و آتروپین استفاده می شود. قطره های کورتیکوستروئید موضعی از قبیل Predforte 1% و 0.1% Flarex چهار تا شش بار روزانه به کاهش التهاب کمک می کند. در موارد خیلی شدید ممکن است کورتیکوستروئیدهای سیتمیک تجویز شوند. همچنین این داروها ممکن است داخل زجاجیه تزریق شوند.
اگر یووئیت عود کننده باشد برای کشف علل زمینه ای باید یک ورکاپ پزشکی انجام شود. این ارزیابی باید شامل اقدامات زیر باشد: معاینه فیزیکی و بررسی کامل سیستم ها، آزمایشات تشخیصی شامل شمارش کامل سلول های خونی CBC، سرعت رسوب اریتروسیت ها ESR، آنتی بادی های ضد هسته VDRL (ANA) و کنترل تیتر بیماری Lyme علل زمینه ای عبارتند از: توکسوپلاسموز، ویروس هرپس زوستر، کاندیدیاز چشمی، هیپوپلاسموز، ویروس هرپس سمپلکس، سل و سیفلیس.