30846

آنتی بیوتیک درمانی فوری لازم است. در بزرگسالان آنتی بیوتیک های وسیع الطیف سیستمیک با دوزهای بالا تجویز می شوند. مثل کلیندامایسین، سفوتاکسیم، کلوگزاسیلین، کلرامفنیکل و انکومایسین و یا ترکیبی از این داروها به کار می روند. انجام کشت و اسمیر گرم لازم است. کنترل تغییرات در قدرت بینایی میزان افتادگی پلک، عملکرد سیستم عصبی مرکزی (تهوع، استفراع، تب، سطح هوشیاری)، جابجایی گلوب، حرکات خارجی چشمی، علائم پاپیلری و معاینه چشم در 48-24 ساعت اول به منظور اثبات دقیق مرحله بیماری و پیشرفت آن فوق العاده مهم هستند. درمان بر مداوای بیماری درناژ جراحی (در صورت نیاز) تسکین نشانه ها و پیشگیری از عوارض تاکید
می کند. مشاوره با متخصص گوش و حلق و بینی بخصوص در موارد مشکوک به سینوزیت لازم است. در موارد تشکیل آبسه یا کاهش پیشرونده دید درناژ جراحی آبسه یا سینوس ضروری می باشد. سنوزوتومی و شستشو با آنتی بیوتیک نیز ممکن است انجام شود. بیماران با آنتی بیوتیک خوراکی ترخیص می شوند. برای اطمینان از درمان کامل و کافی پیگیری بسیار اهمیت دارد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد