001af

این تومور یکی از تومورهای بدخیم و نادر مشیمیه است که غالبا همزمان با معاینه شبکیه کشف می شود. در مراحل اولیه ممکنست با خال اشتباه شود اکثر چشم پزشکان پس از دهها سال طبابت با این ضایعه مواجه نشوند. بدین دلیل هر بیماری که مشکوک به ملانوم چشمی است باید برای صحت تشخیص فورا به یک انکولوژیست چشم ارجاع گردد. اگر چه اکثر بیماران از تیرگی دید یا تغیر رنگ چشم شکایت می کنند. بعضی از این تومورها در چشم های نابینا و دردناک ایجاد می شوند. علاوه بر معاینه فیزیکی کامل برای کشف شواهد متاسفانه (متاستاز تومور به کبد، ریه و پستان)، انجام فتوگرافی شبکیه، آنژیوگرافی فلورسئین و اولتراسونوگرافی نیز لازم است. تشخیص پس از بیوپسی و تخلیه کره چشم تایید می شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد