tumor_image004

تومورها بر اساس اندازه آنها تقسیم بندی می شوند (کوچک، متوسط و بزرگ) از تومورهای خیلی کوچک معمولا صرفنظر می شود اما تومورهای متوسط و بزرگ نیاز به درمان دارند. درمان شامل اشعه درمانی تخلیه چشم یا هر دوست. اشعه درمانی بدو صورت انجام می شود: دوزهای مکرر بمباران خارجی در طول چند روز و یا کاشتن یک پلاک رادیواکتیو که پس از چند روز خارج می گردد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد