r

به فشار خون اصطلاحات «قاتل خاموش» گفته می شود زیرا می تواند حدود 20 سال از طول عمر انسان را کاهش دهد. آسیبهای نهایی عضوی، در مغز، قلب، کلیه و چشم ایجاد می شوند. افزایش فشار خون ممکنست به یکی از دو شکل زیر ظاهر شود: مزمن و حاد سرعت افزایش فشار خون و نیز میزان این افزایش است که حاد یا مزمن بودن فشار خون را تعیین می کند. در هر یک از این دو نوع هیپرتانسیون تغییرات مورد مشاهده در شبکیه متفاوت و عواقب زیان آور چشمی نیز متغیر است.
هیپرتانسیون مزمن و آترواسکلروز، دست در دست هم موجب تغیراتی در شبکیه می شوند بعنوان مثال: تغییر در شریانچه های شبکیه (مثل تنگ و باریک شدن شریانچه ها) و تغییر در رفلکس نوری. در معاینه ته چشم رنگ مسی یا نقره ای در شریانچه ها و کمپرسیون وریدها مشهود است. خونریزی داخل شبیکه ای ثانویه به هیپرتانسیون ظاهری شبیه زبانه آتش دارد زیرا در لایه غیر عصبی شبکیه اتفاق می افتد.
هیپرتانسیون حاد ممکنست بعلت فتئکروموسیتوم، نارسایی حاد کلیوی، هیپرتانسیون حاملگی و هیپرتانسیون بدخیم اولیه ایجاد شود. رتینوپاتی توام با این بحران های فشار خون ظاهری گلگون دارد و خونریزی شبکیه مثل ذرات پشم و پنبه رویت می شوند همراه با این مشاهدات ادم شبکیه و اگزودا نیز وجود دارد که اگزودا غالبا در اطراف ماکولا تجمع می یابد.
مشیمیه نیز تحت تاثیر افزایش ناگهانی فشار خون قرار می گیرد در نتیجه بدنبال انقباض عروقی دچار ایسکمی
می شود ایسکمی می تواند سبب کنده شدن سروزی شبکیه و انفارکتوس RPE شود. همچنین احتمال بروز نوروپاتی ایسکمیک عصب بینایی و ادم پاپیل وجود دارد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد