eye8

واکنشهای پر حساسیتی چشم از قبیل کنژنکتیویت آلرژیک، بسیار شایع هستند. این بیمارها بطور اولیه نتیجه واکنش بدن به عوامل حساسیت زای محیطی هستند. مواد آلرژی زا یا در هوا موجودند و یا از طریق دست یا راههای دیگر به چشم انتقال می یابند. واکنش آلرژیک همچنین در اثر حساسیت به یک داروی خاص ایجاد شود.
برای کنترل واکنشهای پر حساسیتی چشم از کورتیکوستروئیدها بعنوان ضد التهاب و همچنین از داروهای تضعیف کننده ایمنی استفاده می شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد