webers

تست وبر از هدایت استخوانی برای ازمایش یک طرفه شنوایی استفاده می کند. یک دیاپازن که دسته آن در دست معاینه کننده قرار دارد به حرکت در آورده می شود و روی سر یا پیشانی بیمار قرار می گیرد. سپس معاینه کننده از بیمار سوال می کند که ایا صدا را در وسط سر خود یا در گوش راست و یا در گوش چپ احساس می کند؟ فردی که شنوایی طبیعی داشته باشد صدا را در گوش خود به یک اندازه می شنود یا اینکه بیان می کند که صدا را در وسط سر خود احساس می کند. در مواردی که کاهش شنوایی هدایتی وجود دارد (مثل اتواسکلروز یا اوتیت حاد) صدا در گوشی که کاهش شنوایی دارد بهتر شنیده می شود. در مواردی که کاهش شنوایی حسی- عصبی وجود دارد (مثلا در اثر آسیب حلزون یا عصب VIII) صدا در گوش سالم بهتر شنیده می شود تست وبر برای تشخیص کاهش شنوایی یکطرفه مفید است.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد