56973a58226c1.image

آیا می دانستید استرس و اضطراب نقش بسزایی در افزایش وزن ما دارند و در صورتی که میزان آن ها را در بدنمان کنترل کرده و کاهش دهیم می توانیم باعث کاهش وزن خود شویم استرس رابطه مستقیمی بر کاهش توانایی بدن در تجزیه چربی ها دارد

به گفته محققان، استرس از توانایی شما برای کاهش وزن می کاهد.

 محققان دانشگاه فلوریدا در آزمایشات خود بر روی سلول ها و موش ها دریافتند که استرس حاد و مزمن موجب تولید پروتئینی موسوم به بتاتروفین شده که مانع از عملکرد آنزیم دخیل در چربی سوزی می شود.

دکتر «لی جون یانگ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «بتاتروفین موجب کاهش توانایی تجزیه چربی شده و رابطه ایی بین استرس حاد و اضافه وزن ایجاد می شود.»

به گفته محققان، تاثیر این آزمایشات هنوز بر روی انسان ها مشخص نیست، اما این یافته ها بیانگر این مطلب هستند که کاهس استرس حاد و مزمن می تواند به افراد در کاهش وزن کمک کند.

البته محققان اذعان دارند که استرس ملایم می تواند موجب تقویت عملکرد افراد در کوتاه مدت شود، اما در بلندمدت، تاثیرات مضر و زیانباری دارد.

مهر،