hear3

اگر کاهش شنوایی دائمی باشد و با مداخله طبی یا جراحی درمان نشود یا  اینکه بیمار درمان جراحی را انتخاب نکند، نوتوانی شنوایی، مفید خواهد بود.
پرستاری که انواع مختلف کاهش شنوایی را درک می کند در برقراری ارتباط با بیمار و برطرف کردن نیازهای او موفق تر خواهد بود. سعی در بلند حرف زدن با بیماری که نمی تواند فرکانس های بالا را بشنود فقط شنیدن را دشوارتر می کند اما راهکارهایی نظیر قرار گرفتن در نزدیک گوش کم شنوا و استفاده از حرکت چهره می تواند مفید باشد

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد