brown-eye

بعضی از بیماران که دچار انسداد شاخه های ورید شبکیه ای می شوند هیچ نشانه ای ندارند حال آنکه گروهی دیگر از آنها، بدلیل درگیری لکه زرد، دچار کاهش ناگهای بینایی می شوند. در صورتی که توام با انسداد شاخه وریدی شبکیه ادم ماکولا وجود داشته باشد، الگوی کاهش دید تدریجی تر خواهد بود.
در معاینه ته چشم همانند انسداد ورید مرکزی شبکیه است اما فقط قسمتهایی که درگیر انسداد وریدی هستند ظاهر رعد و برقی و خونرنگ دارند. ارزیابی تشخیصی و الگوی پیگیری مانند انسداد ورید مرکزی می باشد. معاینه کننده باید سایر شرایط توام با این انسداد عروقی را نیز مورد توجه قرار دهد بعنوان مثال: گلوکوم، هیپرتانسیون سیستمیک، دیابت شیرین، هیپرلپیدمی و سندرم افزایش غلظت خون.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد