earsnosethroat

سرومن را می توان با شستشو ساکشن یا استفاده از ابزار خارج نمود. در صورتیکه پارگی پرده صماخ یا التهاب گوش خارجی وجود نداشته باشد شستشوی آهسته معمولا به خارج شدن سرومن متراکم کمک می کند بخصوص اگر مقدار سرومن فشرده خیلی زیاد نباشد. برای موفقیت در خارج کردن واکس ابتدا باید جریان آب در پشت سرومن متراکم به حرکت درآید. بعد این جریان در جوانب کانال گوش حرکت داده شود و سپس از کانال خارج گردد.
برای پیشگیری از صدمه گوش باید از کمترین فشار ممکن استفاده کرد. اما  اگر پرده گوش سوراخ شده باشد آب وارد گوش میانی شده و سبب سرگیجه حاد و عفونت می شود. اگر شستشو برای خارج کردن واکس موثر واقع نشود خارج کردن مکانیکی تحت مشاهده مستقیم انجام می گیرد که به همکاری بیمار و متخصص آموزش دیده نیاز دارد. همچنین ریختن گلیسرین گرم روغن معدنی یا آب اکسیژنه نیم غلظت در کانال گوش به مدت 30 دقیقه قبل از خارج کردن سرومن می تواند به درآوردن آن از کانال کمک کند. عوامل سرومنولیتیک (حل کننده سرومن) از قبیل پروکسید در گلیسریل (Debrox) در دسترس هستند، اما این محصولات ممکنست موجب واکنشهای درماتیت آلرژیک شوند. استفاده از محلول های نرم کننده 3-2 بار در روز به مدت چندین روز معمولا کافی است. اگر این روشها برای خارج کردن سرومن با شکست روبرو شد استفاده از ابزاری همچون کورت سرومن ساکشن گوش و میکروسکوپ دو چشمی لازم خواهد بود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد