602px-Wildermuth's_Ear_(left)

بعضی از بزرگسالان سعی می کنند تا برای تسکین خارش گوش داخل کانال گوش را با استفاده از وسایل خاصی پاک کنند همچنین کودکان بدلایل مختلف ممکنست چیزهایی در گوش خود فرو کنند. سایر چیزهایی که ممکنست وارد گوش شوند عبارتند از: حشرات، حبوبات مثل نخود و لوبیا، ریگ و اسباب بازی. در چنین مواردی ممکنست هیچ نشانه ای وجود نداشته باشد یا اینکه درد شدید و کاهش شنوایی ایجاد شود.
درمان
درمان کامل خارج کردن جسم خارجی از کانال گوش می باشد. همانند آنچه که درباره سرومن گفته شد در مورد اجسام خارجی نیز سه روش استاندارد وجود دارد: شستشو، ساکشن و استفاده از ابزار.
کنترااندیکاسیون های شستشو، همانند شستشوی سرومن می باشند. غیر از این موارد در صورتی که جسم خارجی از جنس سبزیجات یا یک حشره باشد چون تمایل به تورم دارد شستشوی گوش ممنوع است.
معمولا برای خارج کردن حشره روغن معدنی در گوش ریخته می شود که حشره را می کشد و بعد خارج
می گردد. تلاش برای خارج کردن جسم خارجی از گوش توسط یک فرد بی تجربه می تواند خطرناک باشد. شیء خارجی ممکنست بطور کامل تا قسمتهای استخوانی کانال گوش هل داده شود و سبب لهیدگی پوست و سوراخ شدن پرده صماخ گردد. در موارد دشوار ممکنست بیهوش کردن بیمار و خارج کردن جسم در اطاق عمل لازم باشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد