569d68125ccc9

این کودک  از هفت ماهگی والدین خود را با خواند کلمات شگفت زده کرده است کلماتی که تاکنون ندیده و به وی آموزش داده نشده بودند اکنون حدود سیصد کلمه بر زبان می آورد پدر و مادر او کلیپی از خواندن کلمات توسط او در شبکه های اجتماعی قرار داده اند

 یک کودک 19 ماهه یاد گرفته کلمات را با تلفظ واضح بخواند.

به نقل از سایت «دیلی میل»، کارتر که یک سال و 7 ماه سن دارد، بیش از 300 کلمه یاد گرفته و می‌تواند تا 50 بشمارد.

مادر این کودک فیلمی از او را روی شبکه‌های اجتماعی گذاشته که کلمات را به درستی از روی کارت‌ها می‌خواند. خانم لاتویا می‌گوید: «هرجا که می‌رویم، تابلوها را می‌خواند، برای همین مطمئنم که او بیش از چیزی که من خبر دارم، می‌داند. او از 7 ماهگی کلمات را تشخیص می‌داد و از حدود 12 ماهگی کلماتی را می‌گفت که من هیچ وقت به او نشان نداده بودم.»

اغلب کودکان در 18 ماهگی می‌توانند حدود 6 کلمه را تلفظ کنند ولی ظاهراً این کودک آمریکایی از بقیه خیلی جلوتر است.