569d5d595a1e4

پیشنهاد پزشکان به بیماران پس از عمل جراحی برای کاهش درد و افزاش آرامش پس از عمل است بااین کار اضطراب آن ها کمترخواهد شد و فشار خون و ضربان قلب آن ها نیز تنظیم خواهد شد بهتر است از فواید گوش دادن به موسیقی غافل نمانند

موسیقی تنها برای روح خوب نیست، بلکه کمک می‌کند بدن بعد از عمل جراحی زودتر خوب شود.

 بیمارانی که بعد از جراحی به موسیقی گوش می‌دهند، ممکن است درد و اضطراب کمتر و فشار خون پایین‌تری نسبت به بقیه داشته باشند. هم چنین ضربان قلبشان نیز کمتر است.

اثر مفید موسیقی وقتی که بیماران خودشان آهنگ‌ها را انتخاب می‌کنند، بیش‌تر می‌شود.

دکتر دایانا وتر، محقق دانشگاه زوریخ در سوییس و همکارانش بعد از انجام چندین بررسی متوجه شدند، گوش کردن به موسیقی با 31 درصد کاهش درد و 34 درصد اضطراب پایین‌تر در ارتباط است.
هم چنین موسیقی با 40 درصد فشار خون پایین‌تر و 27 درصد ضربان قلب کمتر مربوط بود.

با توجه به شواهد موجود –اگرچه هم چنان به مطالعات بیش‌تری در این زمینه نیاز است- و با در نظر گرفتن این که هم اکنون خیلی‌ها گوشی‌های هوشمند دارند، فراهم آوردن امکان گوش دادن به موسیقی در بیمارستان‌ها و بهره مند شدن از فواید احتمالی آن کار چندان دشواری نیست.

سایت «رویترز»