1235
بع تازگی مطالعات محققین در زمینه پرخوری به نتایج جالبی رسیده است این تحقیقات با مشخص کردن برخی باکتری های روده ای  و انگلی که میزان اشتهای افراد را تعیین می کند توانست نحوه عملکرد آن ها را برنامه ریزی کند

شاید بتوان گفت، جهان یک باکتری است و ما در آن زندگی می‌کنیم. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد، این معده ما نیست که به مغز ما می‌فهماند چه موقع گرسنه و چه موقع سیر هستیم، بلکه به جای آن، مسئولیت اصلی برعهده باکتری ای‌کولای است که در روده ما زندگی می‌کند
،نتایج این مطالعه پنجره‌های جدیدی را به روی چالش‌های پیش‌روی افراد چاق و دارای اضافه‌وزن گشوده که چگونه می‌توانند گرسنگی خود را کنترل و از پرخوری پرهیز کنند.

در این مطالعه که نتایج آن در نشریه Cel- Metabolism منتشر شده، تیمی از محققان به دنبال بررسی مکانیسم‌های بیولوژیکی کنترل گرسنگی بوده‌اند. مطالعات دیگر هم نشان داده‌اند که ترکیب میکروبیوم روده‌ای تاثیر زیادی بر عادات خوردن و هضم غذایی ما دارند. با این وجود، تاکنون مشخص نشده بود که آیا این باکتری‌ها روی اشتهای افراد هم تاثیری دارند یا خیر.

در این مطالعه، محققان نشان دادند پروتئین‌های باکتریایی که بوسیله ای‌کولای تولید می‌شوند، اگر به موش‌ها تزریق شوند، اشتهای آنها را کنترل می‌کنند. این یافته پیشنهاد می‌کند باکتری‌های مذکور بر سیستم آزادسازی روده (سیگنال‌های مغزی و فعال شدن اشتها) تاثیر دارد و نورون‌ها را در مغز انسان تنظیم می‌کند.

پس از آنکه ما غذا می‌خوریم، باکتری‌های روده‌ای مواد مغذی را شکسته و به دنبال آن، به منظور جایگزین شدن با هر گونه باکتری از دست رفته در تولید مدفوع، تقسیم می‌شود. حدود 20 دقیقه پس از اینکه موش غذا خورد، محققان مشاهده کردند که باکتری‌های روده‌ای آنها پروتئین‌های متفاوتی را تولید می‌کند که در ابتدای پروسه هضم داشته‌اند. این پروتئین‌ها، همان‌هایی هستند که به نظر می‌رسد آزادسازی هورمون‌های سیری را از روده تحریک می‌کنند. این فقط یک روند طبیعی است که باکتری‌های انگلی، با کامل شدن، راهی را برای ارتباط با میزبان خود می‌یابند. بدون این ابزار که راهی است برای یافتن غذای مورد نیاز خود، تنها منبع غذایی باکتری‌های روده‌ای، هضم آخرین ماده غذایی است که میزبان آنها خورده است.

حال، ما می‌دانیم که باکتری روده‌ای روی اشتها هم تاثیر دارد و مهم است بفهمیم که چگونه تغییر جمعیت باکتریایی روده‌ای بر این روند تاثیر می‌گذارد. تحقیقات پیشین نشان داده ‌بودند که اختلال باکتری روده‌ای می‌تواند باعث تولید بیش از حد Firmicutes شود، کلاسی از باکتری‌ها که فیبر غذایی را شکسته و چربی غذایی را جذب می‌کند. این تولید بیش از حد، بدین معنا است که میکروب‌های روده‌ای می‌توانند باعث شوند بدن وزن خود را نگه دارد، بدون آنکه بدن واقعا نیاز داشته باشد غذای اضافی بخورد.Medical News Today