parde- somakh

اگرچه اکثر پارگی های پرده صماخ، چند هفته پس از پارگی، بطور خودبخودی بهبود می یابند اما التیام بعضی از این پارگی ها ممکنست چند ماه طول بکشد. بعضی از سوراخ ها دائمی هستند زیرا در لبه های ناحیه سوراخ شده بافت جوشگاه رشد می کند و از بسط یافتن سلولهای اپی تلیال در لبه های پارگی و در نتیجه التیام نهایی جلوگیری می نماید. در مواردی که ضربه مغزی و یا شکستگی استخوان گیجگاهی وجود دارد بیمار باید از نظر شواهد اتوره و رینوره بررسی شود. در دوران التیام پرده صماخ، نباید آب وارد گوش شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد