header-ear

در صورتی که پارگی پرده صماخ خودبخود التیام نیابد نیاز به جراحی دارد. تصمیم برای انجام تمپانوپلاستی (ترمیم جراحی پرده صماخ) به دو اصل مهم بستگی دارد: 1- پیشگیری از عفونت احتمالی ناشی از وارد شدن آب در گوش و 2- تصمیم برای بهبود شنوایی بیمار.
تمپانوپلاستی یک عمل سرپایی است و برای انجام آن تکنیکهای مختلفی وجود دارد. در تمام این تکنیکها در محل پرفوراسیون یک قطعه بافت قرار داده می شود تا التیام آن را تامین نماید. معمولا جراحی برای بستن سوراخ بصورت دائمی و بهبود شنوایی، موفقیت آمیز است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد