close-up-of-a-mans-ear

اکثر افراد به جای واژه اوسیکولوپلاستی از تمپانوپلاستی استفاده می کنند. اوسیکولوپلاستی در واقع ترمیم استخوانچه های گوش میانی برای حفظ شنوایی است. برای برقراری مجدد ارتباط در بین استخوانچه ها از موادی از جنس تفلون استیل ضد زنگ یا هیدروکسی آپاتیت استفاده می شود. با ترمیم استخوانچه ها، مکانیسم هدایت صدا دوباره برقرار می گردد. اما هر چه تخریب و آسیب شدیدتر باشد میزان موفقیت عمدی برای حذف شنوایی نرمال کمتر است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد