holding-money
ولخرجی زیاد می تواند باعث آسیب های زیادی به زندگی ما شود گاهی اوقات اختلالات روحی یک فرد ولخرج کار دستش میدهند بهتر است این عادت را کنترل کنید و اجازه ندهید بر شما چیره شود رفتارهایی مانند شادی و خشم نباید با ولخرجی ادغام شوند

مرتضی مشایخی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی  ، با اشاره به علائم بیماری دو قطبی گفت: یکی از علائم اصلی بیماری دو قطبی، ولخرجی بی مهابا و بدون حساب و کتاب و عجیبی است که اطرافیان را شوکه می‌کند.
وی ادامه داد: به طور مثال فرد بیمار ممکن است در حالت بیماری، آپارتمان خود را به نام فرد دیگری کند که خانواده و اطرافیان را هم شاکی و هم شوکه کند.
این کارشناس در ادامه افزود: این ولخرجی عجیب و غیر عادی به امور مالی محدود نمی‌شود و فرد بیمار ممکن است در بروز انواع احساسات از جمله: محبت, خشم و احساسات جنسی نیز رفتار افراطی و خطرناکی را از خود نشان دهد که گاه بستری کردن و کنترل چنین بیماری ضرورت پیدا می کند.
وی در تشریح بیشتر این عارضه گفت: فردی که مبتلا به این بیماری است، ممکن است در حالت عادی، شخصیتی کاملا متفاوت داشته و کلاًً دچار خست باشد اما به هنگام حمله مانیا که حالتی است متشکل از بروز غیر طبیعی و افراطی انرژی در انواع رفتارها مانند پرحرفی، پرتحرکی، شادابی و یا خشم و … است که این حالت در برخی موارد باعث می‌شود به فرد و اطرافیان آسیبهای جدی از جهات مختلف وارد شود.
باشگاه خبرنگاران جوان