1904790284earache

در تلاش به منظور تجویز داروها در داخل گوش داخلی برای ایجاد مسیری از گوش خارجی تا گوش داخلی کاتترهایی در گوش قرار داده می شود. روش گذاشتن کاتتر از طریق کانال گوش خارجی و یا از طریق پرده صماخ و دریچه گرد می باشد. بنابراین می توان داروهای مایع را از طریق درچه گرد وارد مایعات گوش داخلی نمود. موارد استفاده از این کاتترها عبارتند از: درمان کاهش شنوایی ناگهانی و اختلالات متنوعی که موجب سرگیجه غیر قابل درمان می شوند. سایر موارد استفاده ممکنست شامل وزوز گوش و کاهش شنوایی حسی- عصبی یا پیشروی کند، باشد. تزریق داروهای اتوتوکسیک به پرده صماخ برای انتشار در دریچه گرد می تواند عملکرد دهلیزی را کاهش دهد. بیماران مبتلا به سرگیجه که به درمانهای طبی و فیزیکی جواب نمی دهند می توانند از تکنیکهای جراحی سود ببرند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد