دانشمندان انگلیسی لیزری را ساخته اند که می تواند داروهای تقلبی را از درون بسته بندی تشخیص دهد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، لیزر جدیدی که از سوی دانشمندان انگلیسی ارایه شده است می تواند بدون نیاز به باز شدن بسته بندی یا شیشه داروها، انواع تقلبی را از داروی اصل تشخیص دهد.

بر اساس گزارش تایمز آولندن، استفاده های آزمایشی از این تکنیک جدید ثابت کرده است که این لیزر می تواند به کاربر درخصوص تقلبی بودن داروها در بسته بندی مهر و موم شده اطلاعات کاملی ارایه کند.

دانشمندان انگلیسی معتقدند با استفاده از این لیزر کنترل یکی از بزرگترین معضلات جهانی یعنی قاچاق و خرید و فروش داروهای تقلبی کنترل خواهد شد.

این فناوری در حالی ارایه شده است که گفته می شود بالغ بر 50 تا 90 درصد داروهای ضد مالاریا که در کشورهای آفریقایی به فروش می رسند تقلبی هستند و مهمتر آنکه تا 20 درصد مرگ و میر مربوط به این بیماری نیز به استفاده از این داروها باز می گردد.

این لیزر جدید می تواند داروهای تقلبی را از انواع اصلی از درون بسته بندی هایی حتی بسته بندی های شیشه ای و پلاستیکی نیز تشخیص دهد.