476863

چه عوامل مححیطی در پرخاشگرشدن اطفال نقش دارند و موجب بروز رفتارهای خشونت آمیز در آن ها می شوند چه کارهایی برای رفع این حالت در آنان باید انجام داد توصیه های روانشناسان کودک در این زمینه چیست

«مهری پورجمشید»اظهار کرد: پرخاشگری کودکان معمولاً رفتاری است که کودکان به‌علت متعلقات از خود بروز می‌دهند، کودکان از یکدیگر اسباب‌بازی می‌قاپند، یکدیگر را هل می‌دهند تا به اسباب‌بازی که می‌خواهند با آن بازی کنند، دست یابند.

وی با بیان این‌که باید پرخاشگری را متفاوت از جرأت‌ورزی در میان کودکان بدانیم، افزود: جرأت‌ورزی، دفاع از حقوق یا متعلقات یا بیان امیال و آرزوها را در برمی‌گیرد، مردم معمولاً شخص با جرأت را پرخاشگر می‌دانند در صورتی که کسی که از حق خود دفاع می‌کند با جرأت است نه پرخاشگر.

مسئول واحد بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان دره‌شهر تغییرات رشدی را در بروز پرخاشگری سهیم دانست و گفت: کودکان در ۱۲ ماهگی وقتی با هم هستند شروع به ابراز رفتار پرخاشگرانه وسیله‌ای می‌کنند یعنی رفتار پرخاشگرانه آنان غالباً به‌علت اسباب‌بازی و متعلقات دیگر است که در ارتباط با همسالان ابراز می‌شود.

پورجمشید با اشاره به تفاوت‌های جنسیتی در میان کودکان در رابطه با پرخاشگری تصریح کرد: پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند و این تفاوت در غالب فرهنگ‌ها و تقریباً در همه سنین و نیز در غالب حیوانات دیده می‌شود. پسرها بیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی دارند به‌طور کلی، پسرها خشم خود را راحت‌تر از دخترها ابراز می‌کنند و شاید یک توجیه فرهنگی برای آن وجود داشته باشد.

وی با بیان این‌که یکی ‌از علل ‌بسیار مهم ‌پرخاشگری ‌در کودکان‌ یادگیری‌ است، تصریح کرد: کودکانی‌ که ‌الگوهای‌ رفتاری‌ پرخاشگرانه‌ داشته‌اند، همانند الگوهای خود رفتار می‌کنند. چنانچه‌ پدر یا مادری‌ خلق‌وخوی ‌عصبانی ‌و پرخاشگر داشته ‌باشند، مسلماً فرزندشان ‌نیز پرخاشگر می‌شود.

مسئول واحد بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان دره‌شهر خاطرنشان کرد: ناکامی، استرس و اضطراب، تضادهای درونی، افسردگی، بیماری و مصرف دارو، قربانی خشونت شدن از عواملی هستند که در ابراز پرخاشگری در کودکان نقش مستقیم دارند.

پورجمشید در رابطه با درمان پرخاشگری در کودکان یادآور شد: برای‌ درمان‌ پرخاشگری ‌در کودکان ‌نخستین ‌گام‌ این ‌است ‌که ‌نوع ‌پرخاشگری‌ آن‌ها و علت ‌آن‌ را شناسایی ‌کنیم و پرخاشگری ‌را به‌صورت‌ موردی‌ برطرف ‌کنیم.

(ایسنا)،