angina-01

آنوریسم بزرگ شدن غیر طبیعی رگهای خونی است.رآنوریسم آئورت چهار برابر در مردان شایع تر از زنان است و معمولا ر در افراد بالای 50 سال رخ میدهد. تقریبا یک درصد از مردان بین سنین 55 و 64  مبتلا به آنوریسم می شوند، و حدود چهار تا شش درصد از این مردان بالای سن 75 سالگی افزایش می یابد

آنوريسم آئورت به اتساع يا بيرون زدگي ديواره آئورت ( سرخرگ اصلي كه خون را از قلب به ارگانهاي هدايت مي كند ) اطلاع مي شود . آنوريسم آئورت شكمي در ناحيه شكم در نزديكي ناف ايجاد مي شود . آنوريسم در هر قسمتي از آئورت مي تواند ايجاد شود اما شايعترين محل ايجاد آن در ناحيه شكم است و در مردان 4 تا 5 برابر بيشتر از زنان ديده مي شود .

خطرناك ترين عارضه آنوريسم پاره شدن ان است كه براي درمان آن 2 راه وجود دارد : جراحي باز و روش كمتر تهاجمي تكنيك ” اندو واسكولار ” . اين تكنيك از طريق ايجاد دو برش كوچك در ناحيه كشاله ران و فرستادن وسيله خاصي به نام ” استنت ” به ناحيه اتساع يافته انجام مي شود . اين روش درماني به همراه ساير روشهاي غير تهاجمي آنژيوپلاستي و با حضور متخصصين اينترونشنال كارديولوژي بطور معمول در بيمارستان جم انجام مي پذيرد و با نتايج رضايت بخشي همراه مي باشد .

دكتر محراب مرزبان – جراح قلب و عروق