65+89

بازی های رایانه ای هیجان های زیادی را در کودکان و نوجوانان ایجاد می کنند اما سرگرم بودن به صورت طولانی مدت تاثیرات مخرب روانی زیادی روی آن ها میگذارد چگونه باید مراقب سلامت روانی آن ها باشیم

کمی بازی ویدیویی در طول روز، می تواند اثر کم اما مثبتی روی پیشرفت بچه ها بگذارد. دانشمندان متوجه شدند بچه هایی که یک ساعت در طول روز با کامپیوتر یا کنسول بازی می کنند، شرایط بهتری دارند تا آنهایی که اصلا بازی نمی کنند.

کمی بازی ویدیویی در طول روز، می تواند اثر کم اما مثبتی روی پیشرفت بچه ها بگذارد. دانشمندان متوجه شدند بچه هایی که یک ساعت در طول روز با کامپیوتر یا کنسول بازی می کنند، شرایط بهتری دارند تا آنهایی که اصلا بازی نمی کنند. اما بچه هایی که در روز بیش از 3 ساعت پای بازی می نشستند، کمتر از همه از زندگی شان راضی بودند. این مطالعه با در نظر گرفتن میزان رضایت کودک از زندگی، تعامل با دوستان، تلاش آنها برای کمک به دیگران در سختی ها و… انجام شده است.
البته دانشمندان می گویند عواملی مانند محتوای بازی یا شرکت والدین در بازی، احتمالا بیش از تعداد ساعات بازی اهمیت دارد و بیش تر روی سلامت روانی و اجتماعی کودک تاثیر گذار است. نتیجه این تحقیق که روی 5 هزار کودک 10 تا 15 ساله انجام شده، در مجله «Pediatrics» منتشر شده است.(سلامانه)