+66

پرخاشگری برخی بانوان در فصول سرد سال چیست چرا این حالت در آنان پدید می آید علت روانشناختی این امر چیست آیا سردی هوا در این زمینه نقش دارد و چگونه باید با این مشکل روحی و روانی مقابله کرد؟

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

احتمالا متوجه شده‌اید که وقتی زمستان از راه می‌رسد همسرتان ناگهان حالت پرخاشگرانه پیدا می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد مکانیسم هورمونی زنان در روزهای کوتاه زمستانی باعث بروز حالت پرخاشگری می‌شود.

احتمالا متوجه شده‌اید که وقتی زمستان از راه می‌رسد همسرتان ناگهان حالت پرخاشگرانه پیدا می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد مکانیسم هورمونی زنان در روزهای کوتاه زمستانی باعث بروز حالت پرخاشگری می‌شود، که البته در مردان این‌گونه نیست. این هورمون که ملاتونین نام دارد مستقیما روی غدد فوق کلیوی در زنان تأثیر گذاشته و باعث تحریک «وضعیت پرخاشگری فصلی» از طریق هورمون‌های موجود در غده‌ی گناد شده و آن را به غدد فوق‌کلیوی انتقال می‌دهد.
ملاتونین هورمونی است که هنگام رویارویی با تاریکی میزان آن افزایش یافته و هنگام روز کاهش می‌یابد. این هورمون از غدد فوق‌کلیوی ترشح شده که به آن DHEA می‌گویند- تحقیقات نشان داده که استروئید جنسی می‌تواند بر میزان پرخاشگری در پستانداران و پرندگان و نیز انسان‌ها تأثیر بگذارد. در رقابت‌های حرفه‌ای ورزشی، مصرف DHEA برای ورزشکاران ممنوع است. محققان در همین ارتباط دریافته‌اند که ملاتونین مستقیما بر غدد فوق‌کلیوی زنان تأثیر گذاشته و می‌تواند باعث تحریکِ انتشار DHEA شود بی‌آنکه نیازی به فعالیت غده‌ی هیپوفیز باشد. از طرفی DHEA می‌تواند به آندروژن و استروژن تبدیل شود که هم در زنان و هم در مردان باعث بروز پرخاشگری می‌شود.
در زنان، DHEA برای جبران کمبود میزان هورمون جنسی استرادیول (نوعی استروژن) ترشح می‌شود و این اتفاق اکثرا در زمستان رخ می‌دهد. محققان در این رابطه طی تحقیقی، حدود ۱۳۰ همستر را به مدت ۱۰ هفته در شرایط روزهای کوتاه قرار دادند. همسترهای ماده‌ای که در شرایط روزهای کوتاه قرار داشتند هم میزان ملاتونین و هم DHEA آنها افزایش یافته و پرخاشگری هم در آنها بیشتر بود، در عین حال تغییرات فیزیکی هم در غدد فوق‌کلیوی آنها مشاهده شد. همسترهای ماده‌ای که در شرایط روزهای بلند قرار داشتند چنین تغییراتی در آنها مشاهده نشد. بنابراین نتایج نشان داد ملاتونین نخستین تنظیم‌کننده‌ی پرخاشگری در زنان است.
منبع: medicaldaily