lowze

جراحي براي برداشتن لوزه ها شايع ترين عمل جراحي کودکان است. لوزه ها قسمتي از بافت ايمني بدن هستند. وجود لوزه ها از زمان تولد تا حدود شش ماهگي ضروري است. وجود لوزه ها از زمان تولد تا حدود شش ماهگي ضروري است. در این مطلب توصیه هایی داریم برای کسانی که عمل لوزه انجام داده اند.

دستورات و آگاهی های لازم برای بیماران پس از عمل جراحی لوزه

لطفا نكات زیر را بدقت مطالعه نموده و با پیگیری دقیق آنها نتیجه مطلوب تری از عمل جراحی خود بدست آورید. در صورت بروز هرگونه سوال یا مشكل با پزشك تماس بگیرید.

1. درد محل جراحی (لوزه) از یك تا 15 روز ممكن است ادامه داشته باشد. جهت كاهش سریعتر درد از شستشوی حلق با سرم شستشو و مصرف مسكن كه توسط پزشك تجویز شده, استفاده نمایید.

2. درد محل جراحی ممكن است در گوش احساس شود. در صورت بروز درد گوشها نگران نباشید.

3. تا حدود دو هفته بعد از جراحی در بستر لوزه ها (محل عمل ) دلمه سفید یا زرد رنگ دیده میشود كه نشانه محل عمل میباشد و ارتباطی با عفونت حلق ندارد.

4. رژیم غذایی بعد از عمل به شرح زیر می باشد:

  • هشت ساعت بعد از پایان عمل جراحی با اجازه پزشك یا پرستار بخش از مایعات صاف و خنك استفاده نمایید. در صورت بروز تهوع همچنان ناشتا بمانید.

  • روز بعد از عمل میتوانید از غذاهای نرم مانند سوپ یا پوره استفاده نمایید.

  • از روز دوم بعد از عمل میتوانید از غذاهای معمولی استفاده كنید. از مصرف خوراكی های خیلی خشك یا سفت مانند نان تست یا ته دیگ تا یك هفته اجتناب ورزید.

  • درصورتیكه تنها لوزه سوم مورد جراحی قرار گرفته است, محدودیت فوق وجود ندارد و هشت ساعت بعد از پایان عمل جراحی از غذاهای معمولی میتوانید استفاده كنید.

5. در صورت بروز تهوع یا استفراغ خونی در روز عمل نگران نباشید و موضوع را به پرستار بخش اطلاع دهید.

6. در موارد نادری ممكن است 10-7 روز بعد از عمل, محل جراحی مختصری خونریزی روشن داشته باشد. در صورت تداوم خونریزی پزشك را مطلع سازید.

7. تنها از داروهایی استفاده كنید كه برای شما تجویز شده است.

8. در موارد نادری ممكن است بیمار بعد از عمل متوجه تغییر صدای خود گردد. اینگونه تغییرات صدا موقتی بوده و برطرف می گردد.