depositphotos_37643761-Psychology

رفتارها یا واکنشهای هیجانی مانند گریه، ناله، فریاد، لبخند و خنده در همه کودکان به گونه ای کم و بیش یکسان و بر اثر رشد طبیعی ایجاد می گردد. این امر حتی در کودکان کور و کر یکسان انجام می شود.
برخی از حالت های هیجانی در هر محیط یا فرهنگی به صورت خاصی ابراز می گردد. بدین معنی که بروز آن دیگر معلول رشد طبیعی نیست بلکه در نتیجه یادگیری و مشاهده دیگران متحلی می شود. چنانکه اسکیموها برای ابراز محبت بینی خود را به یکدیگر می مالند در صورتی که مردم دیگر چهره یکدیگر را می بوسند یا معانقه می کنند. فرانسویها در حال تعجب دستها و شانه های خود را بالا می برند ایرانیها چشمهای خود را گرد می کنند و چینی ها زبان خود را بیرون می آورند. در واقع تجلی رفتارهای هیجانی مانند ترس و نگرانی، غم و شادی و بسیاری از حالتهای دیگر در نتیجه یادگیری و به صورتهای خاص انجام می پذیرد. اما گاهی هم گرچه نشانه های رفتاری حاکی از هیجان معینی می باشند ولی در حالتهای شدید شکل معمول رفتار هیجانی از روال خود خارج می شود و به صورت متضاد جلوه می کند به طوری که برخی از افراد هنگام شادی گریه می کنند و در ناراحتیهای شدید به طرز خاصی می خندند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد