images

هیجان دارای اثرات روانی مختلفی است. برای آنکه بتوانیم رخدادهای گذشته را به یاد آوریم نباید از تاثیر هیجان در حافظه غافل باشیم. هر وقت رویدادی اثر خوشایندی داشته باشد ممکن است اثر آن مدتها در خاطر ما باقی بماند. اما اگر دارای اثر هیجانی ناخوشایندی باشد، غالبا آن را سرکوب می کنیم یعنی آن اثر را از وجدان آگاه خود بیرون می رانیم. زمانی که به اندیشه و ذهنی روشن نیاز داریم هیجانهای نامطلوب اختلالهایی به وجود می آورند. چنانکه هیجان ترس گاهی ممکن است چنان اختلالی در فرد ایجاد کند که مطالب خود را به کلی فراموش کند و نیز بارها اتفاق افتاده است که زمینه بحث از دست فرد خشمگین خارج گردیده است. زیرا ترس و خشم در حافظه و نیروی استدلال او اختلال به وجود آورده است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد