images

بارها شده است که آنچه هیجان مثبت و خوشایندی در شخصی پدید می آورد ممکن است در دیگری هیجان منفی و مخالف آن را ایجاد نماید. اگر امری در دو نفر هیجان متفاوت به وجود آورد بی گمان این دو نفر نظر و داوری متضادی درباره آن خواهند داشت. در نتیجه درک یکدیگر برایشان دشوار است و یکی دیگری را به بی ذوقی کج سلیقگی یا نادانی متهم می کند.
آنانکه به آزادی، میهن پرستی و فرهنگ کشور خود عشق می ورزند نمی توانند با کسانی که چنین احساسهایی را ندارند تفاهم برقرار کنند. همین امر در مورد کسانی هم صادق است که علاقه شدید مذهبی دارند و آنهایی که چنین علاقه این ندارند. این احساس تفاهم و همبستگی یا عدم تفاهم در اکثر زمینه های هنری، ذوقی، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی، مذهبی و سیاسی نیز دیده می شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد