psychology-icon_conferences

چنانکه ملاحظه گردید هیجانها در زندگی آدمی دارای اهمیت فراوانی می باشند. به این جهت وظیفه اصلی پرورشکاران آموختن واکنشهای هیجانی به یادگیرندگان است. در این رهگذر نخستین گام آشنا ساختن آنان به ارزشهای واقعی اشیاء و امور است. زیرا کسب معلومات و مهارت بر پایه های استوار علمی عامل مهمی برای بیان صادقان هیجانها به شمار می آید. پیشداوری و تعصب و تحمیل هر گونه نظر و غرضی موجب اختلال هیجان و تزلزل شخصیت می شود. اگر بخواهیم افراد را از نظر ابراز واکنشهای هیجانی معقول و متعادل بار آوریم باید تا می توان آنان را از سوگیری و اقامه دلابیل سست و غیر منطقی بر حذر داشت و با روح هم فکری وسایل و مواد لازم را در راه شکوفایی هیجانی در اختیارشان گذاشت. پرورشکاران موفق همانند یک قاضی  عادل و وارسته زشتی و زیبایی، خوبی و بدی امور را بیطرفانه مورد بررسی قرار می دهند. در واقع هر چه بیشتر بتوان شور و احساس و دلبستگی افراد را به اموری برانگیخت بیشتر می توان به سلامت افکار و عواطف آنان یاری نمود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد